Preise    

Teilnehmeranzahl
Montag – Freitag
Samstag & Sonntag
2 Personen 70,00€ (35,00€ / Person) 80,00€ (40,00€ / Person)
3 Personen 87,00€ (29,00€ / Person) 99,00€ (33,00€ / Person)
4 Personen 100,00€ (25,00€ / Person) 110,00€ (27,50€ / Person)
5 Personen 120,00€ (24,00€ / Person) 130,00€ (26,00€ / Person)
6 Personen 132,00€ (22,00€ / Person) 144,00€ (24,00€ / Person)
7 Personen 147,00€ (21,00€ / Person) 154,00€ (22,00€ / Person)
Teilnehmer
Mo – Fr
Sa & So
2 Pers. 70,00€ 80,00€
3 Pers. 87,00€ 99,00€
4 Pers. 100,00€ 110,00€
5 Pers. 120,00€ 130,00€
6 Pers. 132,00€ 144,00€
7 Pers. 147,00€ 154,00€